Application Details

应用详情

驾驶员疲劳检测

 

 

ATGURS-A100提供QVGA分辨率的深度数据,

 

 

通过检测驾驶员的头部,眼睛等部位的状态进行行为分析,

 

 

通过深度传感器采集的数据,融合算法对驾驶员进行分心检测、疲劳检测,

 

 

让安全出行更放心!